z-QUI SOM

[bt_section][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_image image=”681″ caption_text=”” caption_title=”” show_titles=”no” size=”full” shape=”outlined” url=”” target=”_self” el_class=”” el_style=””][/bt_image][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_text]

Nosaltres

7 d’Aventura és una entitat que ofereix serveis a la comunitat educativa, i que estableix una xarxa de treball transversal en tres àmbits de la educació: educació en el lleure, acció socioeducativa i comunitària, i l’estudi assistit.

Missió i valors – Marc educatiu

La nostra finalitat és desenvolupar un conjunt d’actituds, valors, habilitats i destreses, tant físiques com psíquiques a través de mitjans educatius centrats en la participació, la relació, la companyonia, la comunicació i el desenvolupament de l’esperit crític.

Tenint en compte el capital social de la comunitat (serveis, equipaments, entitats, associacions, etc.), que pugui establir les xarxes i connexions adients a les necessitats, interessos i motivacions que es detectin.

Per tant, cal incorporar la visió dels i les ciutadanes en l’acció municipal i promoure la participació en la vida de ciutat. Cal donar suport a les iniciatives de col·lectius i entitats, per tal d’acompanyar-los, i fer-los participar dintre del capital social del entorn.

La proposta pedagògica

Proporcionar als infants i joves l’esbarjo, l’educació, la cultura i l’esport mitjançant uns espais, uns temps i uns recursos que complementin l’educació formal, així com:

  • Desenvolupar la capacitat de gaudir dels infants  i joves en la realització d’activitats esportives i culturals col·lectives.
  • Transmetre i assimilar habilitats i recursos propis de les activitats, sempre de forma significativa i constructiva.
  • Fer créixer els infants i joves en valors i hàbits socials, transmetent actituds de cooperació, harmonia i respecte als companys i companyes, monitors i monitores, professors i professores.
  • Donar a conèixer el propi entorn, i fomentant els respecte d’aquest, ja sigui l’escola, l’institut, el barri o la natura.

Equip

7 d’Aventura es compon d’un equip de directors, monitors i professionals del món esportiu, monitors d’activitats fisicoesportives, i professors d’educació física, pedagogs o mestres així com professionals del món escènic o creatiu.

Les activitats sempre són dinamitzades en acord als participants, fent-ne un espai de diàleg i de participació activa.

 

[/bt_text][/bt_column][/bt_row][/bt_section]