-L’inici de les activitats serà a partir de la setmana del 1 d’ Octubre.

– Durant el període d’inscripcions s’aniran omplint els grups per ordre estricte d’arribada.

– Les inscripcions realitzades fora del període d’inscripcions seran acceptades sempre i quan hi hagi plaça a l’activitat.

– El preu de les activitats és mensual i tots els mesos es cobren sencers, llevat del juny  que es cobrarà la part proporcional realitzada.

– El número mínim de nens per activitat és de 8 infants/joves. A excepció de Reforç que són 4. Si no s’arriba aquest número, l’activitat podrà ser anul·lada tant a l’inici com durant el curs.

– El número màxim varia segons l’activitat. En cas d’arribar al màxim d’inscrits, es procedirà a desdoblar grup fent prèviament una llista d’espera.

– Les baixes hauran de ser comunicades a la coordinadora del centre com tard el dia 25 del mes. En cas contrari, es cobrarà l’import del mes següent.

– Els rebuts de la quota de les activitats extraescolars es passaran durant la primera setmana de cada mes via bancària.

– Si es retorna algun rebut, s’aplicarà un increment d’1.5€ en el reenviament del rebut.

Aquells/es joves que s'inscriguin en activitats esportives hauran de portar la fotocòpia del CATSALUT, DNI i una foto de carnet a C/Segre 25 per a poder realitzar la fitxa esportiva.

Als efectes del que disposa la Llei de Protecció de Dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre), us informem que les dades que ens faciliteu en aquest formulari seran incorporades a la base de dades general de 7d’Aventura SL. Aquestes dades es faciliten voluntàriament per poder participar en els nostres serveis i activitats.