Inscripció Casal d'Hivern 2019 - 2020

 -L’inici del casal serà el dia 23 de Desembre

– Les inscripcions realitzades fora del període d’inscripcions seran acceptades sempre i quan hi hagi plaça al casal.

– Les baixes hauran de ser comunicades a la Oficina de 7 d’Aventura com tard el dia 18 de desembre. En cas contrari, es cobrarà l’import del casal corresponent. En cas de malaltia o lesió caldrà avisar  i adjuntar l’informe mèdic.

– Si es retorna algun rebut, s’aplicarà un increment d’1.5€ en el reenviament del següent rebut.

Als efectes del que disposa la Llei de Protecció de Dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre), us informem que les dades que ens faciliteu en aquest formulari seran incorporades a la base de dades general de 7d’Aventura SL. Aquestes dades es faciliten voluntàriament per poder participar en els nostres serveis i activitats.