Educació en el Lleure i l’Esport


Casals Estiu
Viatges final de curs
Activitats Extraescolars

Campus Esportius

Colonies i Acampades

  • Gestió de cursos i tallers als Centres Cívics
  • Serveis d’activitats d’oci i temps lliure i d’acompanyament amb persones amb NEE.

Aula d’estudi

  • Reforç per matèries (Grups reduïts/Individualitzat)
  • Estudi assistit
  • Preparació de proves específiques
  • Cursos d’Anglès