Educar a través del joc, aprendre amb l’esport i treballar valors universals basats en la participació, igualtat i la creativitat és una de les nostres premisses en la oferta d’activitats extraescolars a escoles i instituts.

OFERTA CURS 2017-2018

Què fem?

Oferim activitats extraescolars englobades en l’escola esportiva i de lleure, on agrupem les activitats en quatre grans blocs:


NOVETATS

NOVETATS

NOVETATS


ESPORT, LLEURE I SALUT

ESPORT, LLEURE I SALUT

ESPORT, LLEURE I SALUT


 CREACIÓ I ART

CREACIÓ I ART

CREACIÓ I ART


ESTUDI I LLENGÜES

ESTUDI I LLENGÜES

ESTUDI I LLENGÜES